Gastroenteroloji
Sindirim sistemi, karaciğer ve safra kesesi ile pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisini içermektedir. Tanı yöntemi olarak tüm mide – bağırsak sistemi endoskopik olarak incelenebilmektedir.

Yapılan endoskopik işlemler
Osefagoskopi
Gastroskopi
Duodenoskopi
Kolonoskopi
Rekto sigmoidoskopi’dir.
İşlemler esnasında tanısal biyopsi, poliplerin çıkarılması, safra kanallarındaki taşların çıkarılması, kanal darlıklarının tedavisi mümkün olmaktadır. Kalın bağırsak kanserinin önlenmesi için 45- 50 yaşına gelen herkese kolonoskopi yapılması gerekmektedir. Bunların dışında hastanemizde hepatit B ve karaciğer kanserine yol açabilen hepatit C’nin tüm tanı ve tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Bölümde Görevli Hekimler