Psikiyatri

Academic Hospital psikiyatri bölümü tarafından hizmet verilen alanlar:
Depresyon
Anksiyete Bozuklukları (Panik Bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Fobik Bozukluklar, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sosyal Fobi)
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Yas Reaksiyonu
Gebelikte ve doğum sonrası (postpartum) gelişen psikiyatrik bozukluklar
Kişilik Bozuklukları
İş Stresi ve Tükenmişlik Sendromu
Kronik hastalıklara (kalp hastalıkları, romatolojik hastalıklar, kanser, diyabet vb.) eşlik eden psikiyatrik hastalıklar.

Bölümde Görevli Hekimler