Çocuk Gastroenterolojisi
Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve beslenme bölümü 0- 18 yaş arası tüm çocuk ve ergenlerde sindirim sistemi, karaciğer, safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanısıra hem sağlıklı çocukların hem de beslenme desteği gerektiren kronik hastalıklarda hizmet veren uzmanlık alanıdır.

Pediatrik Gastroenteroloji
Tanısal endoskopi
Osefagogastroduedenoskopi
Kolonoskopi
Rektosigmoidoskopi
Tedaviye Yönelik Endoskopik İşlemler
Karaciğer Biyopsisi
24 saatlik pH monitarizasyonu
Üre – nefes testi yapılmaktadır.
Tanısal girişimleri takiben tüm pediatrik gastroenterolojik problemler tedavi edilebilmektedir.

Bölümde Görevli Hekimler