Parkinson’s Disease

parkinson

Parkinson hastalığı nedir?

Parkinson hastalığı beyindeki dopamin Üreten nöronlardaki (sinir Hücreleri) harabiyetten kaynaklanan Bir hastalıktır. Yavaş başlangıçlı ilerleyicidir ettik. İlerleme onun hastada farklıdır hızı

Parkinson hastalığının belirtileri nasıl Oluşur?
 
Dopamin Üreten sinir hücrelerinin% 60-80’I kaybedildiğinde hareketlerimizi Ortaya çıkaran kaslar Arasındaki uyum kaybolur. Harekete başlamada zorluk, yavaşlama, istemsiz hareketler Ortaya çıkar.
 
Parkinson hastalığının belirtileri nelerdir?
tremoru istirahat (titreme) Eller gevşek durumdayken Olan titreme
Hareketlerde yavaşlama / bradikinezi)
Uzuvlardaki katılık (rijidite)
Denge bozukluğu
RESULTS GENELLİKLE tek Tarafta ettik çoğunlukla Elde titreme ile baslar. DAHA SONRA belirtiler Cardio taraftaki Diğer uzuva Sonra Karşı tarafa geçer A.Ş.. Titreme, hareketlerde yavaşlana katılık erken bulgulardır ettik. Denge probleri imkb hastalığın 10.yılında Veya DAHA SONRA Ortaya çıkar. Diğer Sık rastlanan belirtiler ayakları sürüyerek YÜRÜME, tek doğru Eğilme, el beceri GEREKTIREN işlerde zorlanma el yazında küçülme, ses ettik kısılması konuşmanın zor anlaşılmasıdır
Parkinson hastalığının adı nereden gelmektedir?
 
19.yüzyılda Yaşamış Bir İngiliz hekimi Olan James Parkinson İLK Vakayi tanımlamıştır.
 
Kimler Parkinson hastalığına yakalanır?
 
Genç yetişkinlerde de görülebilmekle Birlikte, daha çok ileri yaşta Ortaya çıkar. Ortalama 60 yaş civarında hastalık baslar. Parkinson hastalığına neden Olduğu kanıtlanan Çevresel Bir toksin yoktur. Kırsal Alanda yaşamak, kuyu suyu içmek, sebze Yetiştirmek tanımlanmış ancak kanıtlanmamış risk faktörleridir. Genetik Olarak yatkın Olan kişilerde bu Çevresel faktörler daha importance kazanabilir
 
Parkinson hastalığının Seyri nasıldır?
 
Parkinson hastalığı yavaş ilerler. Her Bir hasta Için ilerleme Hızını tahmin etmek mumkun Değildir. 5.-8. Yıllar Arasında çoğunda ilaçla Ilgili güçlükler, 10.-12. yillarda da çoğunlukla denge bozukluğu baslar.
 
Parkinson hastalığında tanı nasıl konulur?
 
Deneyimli Bir nörolog Tarafından Klinik belirtiler dikkate alınarak tanı konulur. Parkinson hastalığına benzeyen Diğer durumların Bir takım kan Radyolojik tetkiklerle dışlanmalıdır ettik.
 
Distoni
 
İstemsiz kas kasılmasıyla seyreden ziyaretinde Farklı vücut bölgelerini Etkileyen distonilerin ilaç tedavisi Mevcuttur.