Our Doctors

Erem Tokuş M.D.
Neurologist Specialist

Service Point : Academic Hospital
Service Department : Neurologist
E-Mail : erem.tokus@academichospital.com.tr
Telephone : 444 0 353

Eğitimi
Haydarpaşa Numune Hastanesi II. Nöroloji Kliniği – Uzmanlık Eğitimi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp Fakültesi

Uzmanlık Alanları
Unutkanlık
Demans
Baş ağrısı ve Migren
Epilepsi
Hareket Bozuklukları
Multipl Skleroz
İnme

Üye Olduğu Kuruluşlar
Tabipler Odası
Türk Epilepsi Derneği